samenwerken

Langer thuiswonen met zorg en de juiste (koop)woning

Hulpverlening blijft belangrijk voor ouderen. Hieronder staan kort de vormen van zorg benoemd die voor de ouderen van de toekomst van belang zijn. Waar je als senior woont heeft hierop veel invloed. Zowel de plek als het type koopwoning of huurwoning. Met name de toegankelijkheid speelt daarbij een rol.

 

Beste woningtypes voor senioren icm (thuis)zorg

Eventueel kan men ook kiezen voor speciale levensloopbestendige woningen. Dit zijn woningen met voldoende faciliteiten voor senioren. Een levensloopbestendige woning kent vaak 1 verdieping (uitsluitende de begane grond). Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld dat veel senioren een bungalow kopen. Bungalows bieden veel gemak voor ouderen. Alles binnen handbereik en op slechts 1 verdieping. Doorgaans met een klein tuintje en een goede toegankelijkheid. Je hebt geen lift of traplift nodig en kunt met een rollator of rolstoel overal komen.

 

Mantelzorgwoning

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor hulpbehoevende familieleden, vrienden of buren. Het gaat om langdurige zorg voor iemand die je goed kent en aan wie je een warm hart toedraagt. Deze vorm van zorg is al heel belangrijk maar wordt de komende jaren nog belangrijker. Het overheidsbeleid is erop gericht om mantelzorgers te stimuleren een groot deel van de zorg thuis van ouderen te doen. Er zijn ook speciale mantelzorgwoningen.

 

Sociale wijkteams

Sociale wijkteams bestaan in Nederland al langer, maar er zullen de komende jaren wel een stuk meer zijn, en voor een groot deel zullen die ingezet worden om de zorg voor ouderen te stroomlijnen. En dat wordt wel een nieuwe taak van de sociale wijkteams. Ouderen en mantelzorgers kunnen naar het sociale wijkteam toegaan om bijvoorbeeld de zorgen die men heeft over zelfredzaamheid, eenzaamheid en gezondheid te uiten. Als het sociale wijkteam het nodig acht, dan kan de wijkverpleegkundige ingeschakeld worden die de verdere professionele zorg kan organiseren.

 

Wijkverpleegkundige komt aan huis

De wijkverpleegkundige wordt, samen met de huisarts, de spil van de professionele gezondheidszorg. Soms kan de wijkverpleegkundige deel uitmaken van het sociale wijkteam die bijvoorbeeld hulp zouden kunnen bieden bij bijvoorbeeld eenzaamheid van een oudere. Ook kan de wijkverpleegkundige samen met de huisarts verdere professionele zorg organiseren.

 

Thuiszorg in uw eigen woning

Met thuiszorg komt een verzorgende bij u aan huis en verricht allerlei mogelijke huishoudelijke en verzorgende taken. Dit varieert van stofzuigen en ramen lappen tot steunkousen aantrekken en gecompliceerde verpleegkundige dienstverlening. De thuiszorg zal komende jaren met het langer thuis wonen van ouderen een belangrijke vorm van zorg blijven. Ook kan de thuiszorg van ouderen gecompliceerder worden omdat opvang in een zorginstelling niet meer zo snel zal plaatsvinden.

 

Huisarts

De huisarts zal de komende tijd langer betrokken blijven bij de gezondheidszorg voor ouderen. Maar ook de rol zal misschien iets veranderen, de huisarts zal misschien meer een coördinerende rol vervullen. Hieronder vind je nog meer specialisten:

 

●    Specialist ouderengeneeskunde: De specialist ouderengeneeskunde zal steeds vaker ingezet worden bij ouderen thuis.

●    Fysiotherapeut: Ook de fysiotherapeut komt bij de ouderen steeds vaker thuis. De fysiotherapeut kan helpen bij het verbeteren van de houding, bewegen, conditie, kracht, evenwicht, lopen en moeilijke transfers. Er zijn tegenwoordig ook fysiotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in geriatriefysiotherapeut.

●    Ergotherapeut: Ergotherapie kan een cruciale rol vervullen voor het zo lang mogelijk thuis wonen. De ergotherapeut is gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen die een beperking ervaren door dat ze bijvoorbeeld ouder worden en er handicaps ontstaan.